Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 1Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 2Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 3Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 4Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 5Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 6Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 7Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 8Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 9Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 10Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 11Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 12Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 13Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine ảnh 14

Thiếu tướng Nga tiết lộ chiến công của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R tại Ukraine

ANTD.VN - Thiếu tướng - Phi công quân sự danh dự của Liên bang Nga - ông Vladimir Popov đã ca ngợi màn ra mắt của trinh sát cơ bí ẩn Tu-214R trên đất Ukraine.