Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 1Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 2Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 3Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 4Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 5Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 6Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 7Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 8Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 9Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 10Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 11Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 12Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 13Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt? ảnh 14

Nga cấp phép sản xuất hàng trăm xe tăng T-90MS cho đối tác đặc biệt?

ANTD.VN - Xe tăng T-90MS của Nga dự kiến sẽ được lắp ráp tại chỗ bởi một đồng minh thân thiết của nước này ở khu vực Bắc Phi.