Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 1Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 2Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 3Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 4Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 5Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 6Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 7Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 8Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 9Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 10Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 11Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 12Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 13Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 14Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine ảnh 15

Pháo tự hành chống tăng tự chế độc đáo của Ukraine

ANTD.VN - Ukraine đã chế tạo một khẩu pháo tự hành chống tăng khác lạ bằng cách kết hợp thiết giáp bánh xích MT-LB với khẩu MT-12 Rapira.