Thiệt hại do thiên tai tăng mạnh

ANTĐ - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính từ năm 2015 đến nay, tổng số thiệt hại do thiên tai gây ra lên tới hơn 17.800 tỷ đồng. 

Đáng nói, chỉ trong vài tháng đầu năm 2016, thiệt hại do thiên tai gây ra đã lớn hơn cả năm 2015. Cụ thể, trong năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, 127 người bị thương; 1.242 nhà bị đổ, sập, trôi; 35.233 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 445.110ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 8.114 tỷ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2016, thiên tai tiếp tục hoành hành khiến 11 người chết, 41 người bị thương; 475.580 hộ dân bị thiếu nước; 290.368ha lúa, hoa màu và 161.365ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 19.804 gia súc và 44.272 gia cầm bị chết; 7.145ha thủy sản bị thiệt hại. Ước tính, tổng thiệt hại về kinh tế gần 9.735 tỷ đồng.