Thay đổi cung cách làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 01/CV-TCT (ngày 20-2) về việc đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao.

* 7 sở, ngành và 3 huyện bị nhắc nhở vì chậm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Qua theo dõi, tổng hợp số liệu trên Hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ của thành phố, tính từ ngày 1-1 đến 16-2-2023, hiện có 18 nhiệm vụ UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã giao các đơn vị xử lý, trong đó: 4 nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa cập nhật trên hệ thống; 14 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn.

Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả, Tổ công tác đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra thành phố; UBND các huyện Ba Vì, Đông Anh, Thạch Thất khẩn trương kiểm tra, làm rõ lý do chậm muộn, tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP giao để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao. Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ công tác này là theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, địa phương việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao, đảm bảo đúng tiến độ, công khai, minh bạch, khách quan.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu 3 tháng/lần công khai thông tin các cơ quan, đơn vị và cá nhân (chi tiết gồm lãnh đạo và chuyên viên của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã được giao xử lý) chậm muộn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo được giao trên Cổng thông tin điều hành, Fanpage của UBND TP và tại cuộc họp báo của thành phố hàng tháng. Đây là một trong những công tác đột phá trong cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành của UBND TP. Cùng với đó, hệ thống dữ liệu, phần mềm dùng chung của UBND TP cũng có số liệu theo thời gian thực về chất lượng, tiến độ từng phần việc của mỗi cán bộ, công chức. Đây là những tiền đề cơ bản để thay đổi cung cách làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân...