Thanh tra trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án 8B Lê Trực

ANTĐ - Thanh tra TP Hà Nội vừa công bố quyết định thanh tra công vụ đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực. 

Thời điểm thanh tra từ khi chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình đến nay. UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP phải hoàn thành công tác thanh tra, kiến nghị UBND TP xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng về trật tự xây dựng đô thị tại Dự án 8B Lê Trực, báo cáo UBND TP trước ngày 25-11.

Sở Xây dựng Hà Nội ngày  12-11 đã có văn bản gửi UBND quận Ba Đình liên quan đến phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình sai phạm, UBND quận Ba Đình sẽ chỉ định đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập phương án, giải pháp phá dỡ, chủ đầu tư chịu mọi chi phí lập, thẩm tra phương án, giải pháp phá dỡ phần công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp.