Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

ANTD.VN - Dưới sự chủ trì  của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, sáng 19-10, CATP đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ CATP Hà Nội mở rộng lần thứ 14.  

Toàn cảnh hội nghị diễn ra sáng 19-10

Tại Hội nghị, đại diện Thành ủy đã công bố quyết định sáp nhập Đảng ủy Cảnh sát PCCC TP vào Đảng ủy CATP Hà Nội; đồng thời công bố các quyết định về tổ chức Đảng của các đơn vị trong Đảng ủy CATP Hà Nội.

Lãnh đạo toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy CATP đã tập trung chỉ đạo việc triển khai hiệu quả Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong CATP cũng như thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả này có được từ việc quán triệt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của các văn phòng, ban đảng trực thuộc Đảng ủy cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy các ban, ngành đoàn thể, Thường trực cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy CATP.

Đảng ủy CATP đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy CATP cũng đã tham mưu, giúp các Ban chỉ đạo do CATP làm Thường trực ban hành, triển khai các kế hoạch, chủ trương chỉ đạo thiết thực, phát huy sức mạnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề, kế hoạch nghiệp vụ được quan tâm chỉ đạo.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá cao những thành tích, kết quả trong 9 tháng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

Đảng ủy CATP đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, 1459 lượt sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. TTATXH được đảm bảo, kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 83,5%; trong án đạt 98,7%. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được đảm bảo chặt chẽ gắn với tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời; tai nạn giao thông được kiềm chế; trật tự đô thị có chuyển biến tích cực…

Trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ, tác phong làm việc của đảng viên, CBCS được nâng lên.

Công tác dân vận, đối ngoại tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực trong việc xây dựng hình ảnh, uy tín người cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã ứng dụng kịp thời, hiệu quả công nghệ thông tin, tiến độ các dự án xây dựng được đẩy nhanh; cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ công tác, chiến đấu; đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho CBCS.

Chỉ huy các đơn vị phải nêu bật tính tiên phong, gương mẫu trong công tác

Dưới sự điều hành tham luận của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Qua các ý kiến tham luận, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng ở các đơn vị đã được Đảng ủy CATP Hà Nội chỉ rõ, lưu ý chỉ huy các đơn vị nhanh chóng tháo gỡ, khắc phục.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì điều hành phần tham luận của các đơn vị

Trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy CATP Hà Nội tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ CAQ, huyện, thị xã tăng cường tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 kết hợp với kiểm điểm theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót sau kiểm điểm sâu năm 2017 theo chỉ đạo của Thành ủy. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức các đoàn thể quần chúng theo mô hình tổ chức mới của CATP...

Tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong CAND, đảm bảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CATP luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mang vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Chăm lo đời sống, sức khỏe và đảm bảo các chế độ chính sách cho CBCS trên tinh thần đổi mới, coi trọng chất lượng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong công tác; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác...

Chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Mở đợt cao điểm đấu tranh tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực; duy trì, mở rộng các mô hình phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cũng như các Mệnh lệnh, kế hoạch, chuyên đề của Giám đốc CATP…

Biểu dương những thành tích, kết quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm. Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh, chỉ huy các đơn vị phải nêu bật tính tiên phong gương mẫu trong công tác; tăng cường sâu sát cơ sở, nêu gương vai trò của người cán bộ Đảng viên.

Các tổ chức Đảng cần khẩn trương kiện toàn tổ chức Đảng, các bộ phận kiểm tra; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí chỉ huy, CBCS; sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, các cấp ủy Đảng, Đảng bộ, Chi bộ...nghiêm túc kiểm điểm đánh giá đúng các tồn tại; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường đối thoại, lắng nghe những ý kiến phản hồi; phát hiện, kịp thời giải quyết tồn tại, không để xảy ra phức tạp; siết chặt kỷ cương kỷ luật; rèn luyện đạo đức lối sống để giáo dục, kèm cặp, giám sát, phòng ngừa. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo thắng lợi nghị quyết các cấp ủy đề ra; tham mưu với Đảng ủy CATP đề ra các giải pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2019...