Phi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường UkrainePhi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường Ukraine

Phi công Nga tiết lộ vai trò trực thăng Mi-28 trên chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Trực thăng Mi-28 đã thể hiện khả năng chiến đấu rất ấn tượng trên chiến trường Ukraine, các phi công Nga điều khiển loại trực thăng này đều có chung nhận xét như trên.