Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4

Ukraine không hài lòng khi chỉ nhận được thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4

ANTD.VN - Tây Ban Nha quyết định chỉ giao thiết giáp M113 thay vì xe tăng Leopard 2A4, điều này đang khiến Ukraine cảm thấy không hài lòng.