Tiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân MỹTiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân Mỹ

Tiêm kích Su-35 Nga nhận siêu tên lửa có thể 'chọc mù' không quân Mỹ

ANTD.VN - Tên lửa R-37M theo đánh giá sẽ giúp tiêm kích Su-35 Nga đủ khả năng tiêu diệt máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) của Mỹ, từ đó khiến lực lượng không quân đối phương "bị mù".