Phát huy vai trò thanh niên xung kích trong quản lý xuất nhập cảnh

ANTD.VN - Chiều 18-1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2019. Đây là đại hội đoàn điểm của CATP Hà Nội.

Chi đoàn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội hiện có 66 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra, nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, có tác dụng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên. Phát huy vai trò xung kích, nhiều công trình, phần việc đã được tuổi trẻ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện có hiệu quả, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đoàn đã được Chi đoàn tập trung vào nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua các phong trào hành động, Chi đoàn đã quan tâm chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để phát triển đảng viên. 

Hai năm liền chi đoàn Phòng PA72 đều dẫn đầu trong công tác đoàn, phong trào thanh niên

Với những thành tích trên các mặt công tác, hai năm liền Chi đoàn Phòng PA72 đều dẫn đầu trong phong trào Đoàn Thanh niên CATP, được Trung ương Đoàn tặng 2 bằng khen, Thành đoàn, Giám đốc CATP tặng giấy khen. Đặc biệt, năm 2016, Chi đoàn được nhận Kỷ niệm chương là một trong 85 cơ sở đoàn tiêu biểu của Bộ Công an trao tặng.

Tại Đại hội, Chi đoàn Phòng PA72 đã nhìn nhận những mặt hạn chế, còn tồn tại để đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cùng với việc thực hiện tốt phong trào "5 xung kích" của Đoàn Thanh niên CATP, tuổi trẻ Phòng PA72 cũng đăng ký xung kích cải cách hành chính, hỗ trợ nhân dân làm thủ tục cấp hộ chiếu qua mạng internet, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu tiêu biểu cho tuổi trẻ đơn vị gồm 5 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022.