Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 1Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 2Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 3Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 4Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 5Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 6Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 7Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 8Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 9Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 10Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 11Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 12Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 13Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển ảnh 14

Nhìn lại sự việc tiêm kích Su-15 Liên Xô lao xuống biển khi đánh chặn SH-37 Thụy Điển

ANTD.VN - Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra với tiêm kích Su-15 của Liên Xô đang được báo chí phương Tây nhắc tới khi liên hệ với những gì vừa xảy ra tại Biển Đen.