Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 1Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 2Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 3Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 4Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 5Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 6Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 7Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 8Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 9Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 10Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 11Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 12Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 13Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh? ảnh 14

Máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga bao giờ mới cất cánh?

ANTD.VN - Tương tự nhiều dự án vũ khí thế hệ mới khác, Nga đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển máy bay ném bom tàng hình PAK DA.