Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 1Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 2Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 3Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 4Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 5Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 6Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 7Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 8Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 9Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 10Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 11Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 12Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 13Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 14Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 15Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova? ảnh 16

Vì sao Mỹ phải mua vội phi đội 21 tiêm kích MiG-29 từ Moldova?

ANTD.VN - Mỹ đã lập tức mua lại các tiêm kích MiG-29 khi cộng hòa Moldova muốn bán chúng. Họ có ít nhất hai lý do rõ ràng để thực hiện nhanh gọn phi vụ này.