Nhiều trung tâm đăng kiểm cạnh tranh không lành mạnh

ANTĐ - Xã hội hóa đăng kiểm được triển khai từ năm 2005 với hai mô hình. Mô hình thứ nhất (từ năm 2005-2008): các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trung tâm đăng kiểm và tổ chức thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới. 

Mô hình thứ hai (từ năm 2009 đến nay): các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Cán bộ, đăng kiểm viên là công chức, viên chức thuộc các Sở GTVT (hoặc Cục Đăng kiểm Việt Nam). 

Qua theo dõi hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá: mô hình thứ nhất bộc lộ nhiều bất cập. Trong hoạt động kiểm định, hầu hết các đơn vị này sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh, hạ thấp tiêu chuẩn… Mô hình thứ hai đã cơ bản khắc phục được những bất cập này.