Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 1Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 2Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 3Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 4Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 5Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 6Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 7Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 8Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 9Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 10Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 11Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 12Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 13Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine? ảnh 14

Nga sớm tung UAV hạng nặng Sirius tối tân vào chiến trường Ukraine?

ANTD.VN - UAV hạng nặng Sirius của Nga sẽ mang theo đạn dẫn đường chính xác cao, đây là phương tiện yểm trợ hỏa lực mặt đất lợi hại.