Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 1Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 2Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 3Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 4Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 5Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 6Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 7Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 8Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 9Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 10Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 11Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 12Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 13Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO ảnh 14

Nga ra mắt pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO

ANTD.VN - Pháo tự hành Msta-S cỡ nòng chuẩn NATO theo thông báo sẽ được Nga mang đi trưng bày tại triển lãm quốc phòng ADEX-2022.