Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 1Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 2Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 3Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 4Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 5Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 6Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 7Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 8Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 9Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 10Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 11Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 12Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 13Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần ảnh 14

Sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa Gepard tăng gấp 3 lần

ANTD.VN - Nga đang tích cực chào bán phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Gepard - Dự án 11661 tại các triển lãm quân sự trên thế giới.