Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 1Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 2Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 3Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 4Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 5Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 6Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 7Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 8Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 9Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 10Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 11Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 12Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 13Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin ảnh 14

Báo Đức

Thị trường ngũ cốc châu Âu 'dậy sóng' sau tuyên bố của Tổng thống Putin

ANTD.VN - Tuyên bố công khai của Tổng thống Nga Putin về ngũ cốc mới đây được xem là yếu tố khiến giá của mặt hàng này tăng vọt trên thị trường châu Âu.