Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 1Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 2Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 3Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 4Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 5Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 6Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 7Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 8Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 9Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 10Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 11Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 12Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 13Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga ảnh 14

Mỹ quyết trừng phạt các quốc gia không tuân thủ áp giá trần dầu mỏ Nga

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ lần đầu tiên đưa ra cảnh báo sẽ trừng phạt những quốc gia và công ty không tuân thủ chính sách áp giá trần dầu mỏ Nga.