Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 1Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 2Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 3Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 4Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 5Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 6Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 7Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 8Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 9Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 10Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 11Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 12Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 13Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ ảnh 14

Dùng vàng làm phương tiện thanh toán chính giúp Nga thắng thế trong cuộc chiến tài chính với Mỹ

ANTD.VN - Theo nhận xét từ chính truyền thông tại Washington, cuộc chiến tài chính của Mỹ thất bại khi đối đầu với vàng của Nga.