Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?

Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?

ANTD.VN - Tên lửa HIMARS được Mỹ chuyển cho Ukraine có thể sẽ gặp phải khắc tinh là máy bay không người lái Iran, nếu Tehran đồng ý bán chúng cho Moskva.