Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 1Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 2Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 3Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 4Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 5Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 6Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 7Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 8Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 9Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 10Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 11Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 12Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 13Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 14Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine? ảnh 15

Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine?

ANTD.VN - Tên lửa HIMARS được Mỹ chuyển cho Ukraine có thể sẽ gặp phải khắc tinh là máy bay không người lái Iran, nếu Tehran đồng ý bán chúng cho Moskva.