Thiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở UkraineThiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở Ukraine

Thiếu tướng Nga tiết lộ khả năng đặc biệt của oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở Ukraine

ANTD.VN - Oanh tạc cơ Su-34 tham chiến ở Ukraine được trang bị những khí tài mới nhất giúp khả năng trinh sát- tấn công được nâng cao đáng kể, thông tin trên do phi công danh dự của Nga - Thiếu tướng Vladimir Popov chia sẻ.