Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard ĐứcUkraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức

Ukraine 'kêu trời' khi đạn 35mm Na Uy không tương thích với pháo phòng không Gepard Đức

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đang gặp vấn đề lớn khi pháo phòng không Gepard mà Đức bàn giao không thể bắn loại đạn 35mm do Na Uy sản xuất.