Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại UkraineTên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại Ukraine

Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan bắn hạ từ trực thăng Ka-52 cho tới tiêm kích bom Su-34 tại Ukraine

ANTD.VN - Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan đã trở thành một vũ khí đáng sợ trong tay binh sĩ Ukraine khi bắn hạ nhiều loại máy bay hàng đầu của Nga.