Nga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy UkraineNga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy Ukraine

Nga dùng tên lửa đánh trúng 8 sở chỉ huy Ukraine

ANTD.VN - Trong ngày 06/10/2022, Nga đã tăng cường sử dụng đòn tấn công tên lửa đánh vào hàng loạt sở chỉ huy Ukraine ở Andriyevo-Kryvyi Rih, Kherson, Kharkov, Donetsk…