Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?

Xung đột Nga-Ukraine sẽ có bước ngoặt lớn vào tháng 11?

ANTD.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể có những biến động lớn vào tháng 11, nếu đảng Cộng hòa ở Mỹ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.