Nga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát LymanNga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát Lyman

Nga huy động được 200.000 quân, quyết tâm tái kiểm soát Lyman

ANTD.VN - Nga đã huy động được 200.000 trong số 300.000 quân cần động viên, trước khi mở chiến dịch tái chiếm thị trấn chiến lược Krasnyi Lyman vừa rơi vào tay Ukraine.