Năm 2030, Việt Nam sẽ là quốc gia có nền điện ảnh phát triển ở châu Á

  • 18/07/2013 06:24
  • 0 bình luận
  • Phạm Hương
  • In bài
ANTĐ - Đây là nội dung quan trọng trong đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vừa được Bộ VH-TT&DL phê duyệt ngày 16-7. 

Đề cương cũng chỉ ra những mục tiêu cụ thể đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực điện ảnh. Về định hướng sáng tác, đối với dòng phim chính thống, Nhà nước đầu tư có trọng điểm sản xuất các tác phẩm điện ảnh quy mô lớn, chủ đề tư tưởng gắn với các sự kiện lịch sử của dân tộc.  

Bên cạnh đó, cũng sẽ đa dạng hoá các trào lưu và xu hướng điện ảnh bằng việc duy trì và nâng cao chất lượng các dòng phim như phim nghệ thuật, phim thể nghiệm… đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sản xuất phim, đẩy mạnh hợp tác công-tư trong sản xuất các phim hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu khán giả… Bộ VH-TT&DL đã giao Cục Điện ảnh xây dựng Quy hoạch theo Đề cương đã được phê duyệt trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ thẩm định, nghiệm thu và báo cáo Bộ trưởng. Dự kiến giữa tháng 9-2013 sẽ hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch xin ý kiến lãnh đạo Bộ trình       Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Tin cùng chuyên mục