Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 1Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 2Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 3Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 4Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 5Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 6Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 7Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 8Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 9Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 10Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 11Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 12Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 13Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga ảnh 14

Mỹ chuẩn bị có 'câu trả lời đanh thép' trước tên lửa siêu thanh của Nga

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh trên tàu Hải quân Nga khiến giới chức quân sự Mỹ cảm thấy rất lo lắng và họ cần sớm đưa ra câu trả lời.