Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 1Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 2Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 3Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 4Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 5Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 6Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 7Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 8Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 9Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 10Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 11Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 12Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 13Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 14Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 15Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 16Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 17Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực ảnh 18

Hạm đội tàu ngầm Nga chấm dứt kế hoạch thiết lập sự thống trị của NATO ở Bắc Cực

ANTD.VN - Hạm đội tàu ngầm có thể trở thành con át chủ bài của Nga trong cuộc đối đầu với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bắc Cực.