UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 1UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 2UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 3UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 4UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 5UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 6UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 7UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 8UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 9UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 10UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 11UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 12UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 13UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 14UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga ảnh 15

UAV cảm tử Lancet 'cứu vớt' danh tiếng máy bay không người lái nội địa Nga

ANTD.VN - Những thành công của UAV cảm tử Lancet trên thực địa đã mang lại niềm tin lớn hơn cho ngành công nghiệp quốc phòng cũng như binh sĩ Nga.