Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần CrimeaThiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea

Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea

ANTD.VN - Việc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ rơi gần bán đảo Crimea đã thổi bùng căng thẳng giữa Washington và Moskva.