Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 1Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 2Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 3Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 4Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 5Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 6Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 7Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 8Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 9Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 10Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 11Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 12Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 13Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 14Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 15Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea ảnh 16

Thiếu tướng Nga chỉ ra lý do khiến UAV MQ-9 Reaper Mỹ bị rơi gần Crimea

ANTD.VN - Việc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ rơi gần bán đảo Crimea đã thổi bùng căng thẳng giữa Washington và Moskva.