Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 1Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 2Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 3Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 4Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 5Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 6Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 7Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 8Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 9Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 10Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 11Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 12Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 13Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper ảnh 14

Máy bay Mỹ mang tên lửa áp sát khu vực tàu hải quân Nga trục vớt UAV MQ-9 Reaper

ANTD.VN - Mỹ đã có động thái "nắn gân" khi Nga muốn trục vớt UAV MQ-9 Reaper bằng cách điều máy bay mang tên lửa áp sát hiện trường.