Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 1Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 2Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 3Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 4Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 5Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 6Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 7Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 8Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 9Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 10Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 11Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 12Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 13Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh ảnh 14

Nước Nga chứng minh, phương Tây từ lâu đã quá ảo tưởng sức mạnh

ANTD.VN - Dưới áp lực của vô vàn lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây tung ra, nước Nga đến nay vẫn không bị "dồn vào thế chân tường"- như lời phỏng đoán mà Chuẩn tướng người Đức Schwalb đưa ra cách đây gần một thập kỷ. Điều này cho thấy phương Tây luôn ảo tưởng sức mạnh của mình, từ rất lâu.