Lấy ý kiến về 5 phương án thay thế điểm sàn

ANTĐ - Ngày 24-3, Bộ GD-ĐT đã họp lấy ý kiến đóng góp của các trường ĐH, CĐ khu vực phía Nam về 5 phương án xây dựng các tiêu chí thay thế điểm sàn. 

Theo đó, phương án 1 sẽ phân tầng theo tổng điểm 3 môn thi với các tiêu chí bảo đảm chất lượng điểm sàn theo tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên nhân hệ số theo ngành đào tạo. Phương án 2, phân nhóm với các tiêu chí tổng điểm 3 môn theo khối thi và ngưỡng điểm tối thiểu đối với môn chính từng ngành. Phương án 3, kết hợp ngưỡng chất lượng theo khối thi và môn thi với các tiêu chí là điểm sàn trên cơ sở tổng điểm 3 môn thi và điểm tối thiểu theo môn thi tương ứng với ngành đào tạo. Phương án 4, tính theo đặc thù vùng miền chia khu vực tuyển sinh gồm: miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Ðông Nam bộ, Tây Nam bộ. Phương án 5, tính theo ngưỡng chính thức và ngưỡng dự bị bằng phương pháp chia phổ điểm ba môn thành bốn mức, các trường ÐH, CÐ tùy theo khả năng tuyển sinh ưu tiên gọi thí sinh trúng tuyển theo các ngưỡng khác nhau…