Lập quy hoạch Khu đô thị Thanh Lâm-Đại Thịnh I

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh I (Mê Linh). Diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 53ha, phía Tây Nam giáp khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, Tây Bắc giáp khu đô thị Thanh Lâm-Đại Thịnh II.

Lập quy hoạch Khu đô thị Thanh Lâm-Đại Thịnh I

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thanh Lâm-Đại Thịnh I (Mê Linh). Diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 53ha, phía Tây Nam giáp khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, Tây Bắc giáp khu đô thị Thanh Lâm-Đại Thịnh II.

Ngoài mục tiêu làm cơ sở triển khai lập dự án đầu tư, đồ án còn nhằm tạo quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp, khớp nối hạ tầng và bảo đảm đồng bộ về tổ chức không gian. Đồ án cũng điều tra, tổng hợp hiện trạng khu vực; đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; xác định tiềm năng, khả năng phát triển; quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội...

Phương Mai