Lần đầu xếp hạng chuyển đổi số: Bộ, ngành, địa phương nào đang dẫn đầu?

  • 20/10/2021 09:02
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTD.VN -  Báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh (DTI) 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn thông tin dữ liệu, thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh theo 3 nhóm: các bộ cung cấp dịch vụ công, các bộ không cung cấp dịch vụ công và các tỉnh.
Lần đầu xếp hạng chuyển đổi số: Bộ, ngành, địa phương nào đang dẫn đầu? ảnh 1

Xếp hạng DTI 2020 của các Bộ, Bộ Tài chính đang dẫn đầu

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa phối hợp công bố báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Đây là lần đầu tiên báo cáo xếp hạng này được thực hiện và công bố.

Ông Nguyễn Phú Tiến- Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT-TT) cho biết, báo cáo DTI 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn thông tin dữ liệu, thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, tỉnh theo 3 nhóm: các bộ cung cấp dịch vụ công, các bộ không cung cấp dịch vụ công và các tỉnh.

Theo đó, DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026; của các bộ cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,3982 và của các bộ không cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,2342. Kết quả này cho thấy chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu.

Về kết quả cụ thể, ở nhóm 18 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu với việc đạt giá trị DTI là 0,4944. Còn trong 7 bộ, ngành không có dịch vụ công, Đài Truyền hình Việt Nam xếp vị trí thứ nhất với giá trị DTI là 0,2995.

Ở cấp tỉnh, kết quả xếp hạng DTI 2020 cho thấy, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2020 với giá trị đạt được là 0,4874. Đây cũng là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các vị trí tiếp theo trong “top 10” tỉnh, thành phố lần lượt là Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP.HCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang và Bắc Giang. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 43/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

DTI 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020, đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục