Không để tội phạm hình sự, tham nhũng lớn gây bức xúc trong dân

ANTĐ - Ngày 2-4, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Bộ Công an về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công  tác trọng tâm phòng, chống tội phạm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh những mong muốn và nhu cầu an ninh của người dân, của đất nước, để làm ăn và phát triển thịnh vượng; đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và cả hy sinh của các chiến sỹ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ nhanh chóng.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương đã báo cáo Chủ tịch nước và phát biểu thảo luận về các nội dung quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành công an quán triệt và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra năm 2014 và các năm tiếp theo, đặc biệt chú ý thực hiện tốt 3 công tác trọng tâm, đột phá trong kiện toàn bộ máy, nâng cao kết quả các công tác nghiệp vụ của ngành, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong toàn lực lượng. Chủ tịch nước nhấn mạnh phải làm sao để việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá đó, cùng với thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sẽ ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu kiềm chế và giảm bằng được các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm nghiêm trọng, trọng điểm ở mọi lĩnh vực, trong đó có các tội phạm hình sự, tham nhũng lớn đang gây ảnh hưởng và bức xúc trong nhân dân...

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng công an phải làm tốt vai trò nòng cốt, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương, pháp luật, xây dựng một môi trường sống ngày càng lành mạnh, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong cộng đồng, kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội. Đất nước ta đang phát triển, cần một môi trường lành mạnh, ổn định và ngành công an là chủ công trong việc đáp ứng nhiệm vụ hết sức vẻ vang này.