Khảo sát nước mắm của VINASTAS có tài trợ từ bên ngoài, không minh bạch, thiếu tin cậy

  • 08/11/2016 13:12
  • 2 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN - Hôm nay 8-11, đoàn kiểm tra liên ngành đã có kết quả về việc kiểm tra hoạt động của Hiệp hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đồng thời về kết quả khảo sát, điều tra nước mắm mà Hội này vừa công bố. 

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Kết quả kiểm tra liên ngành chỉ ra, việc khảo sát nước mắm của Vinastas là không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch. Cụ thể như,  mặc dù là hoạt động nhân danh Vinastas nhưng khi thực hiện không xây dựng Đề án, kế hoạch khảo sát rõ ràng. Khảo sát chủ yếu do Chủ tịch và một số cá nhân thực hiện, nhiều khâu không được các cấp có thẩm quyền của Vinastas phê duyệt và giám sát.

Khảo sát nước mắm của VINASTAS có tài trợ từ bên ngoài, không minh bạch, thiếu tin cậy ảnh 1

Kết quả kiểm tra liên ngành chỉ ra, Vinastas khảo sát nước mắm dưới sự tài trợ của tổ chức bên ngoài, thiếuminh bạch. 

Quá trình lấy (mua) mẫu của Vinastas là thiếu tin cậy. Toàn bộ 150 mẫu đã mua không có hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, chỉ có hóa đơn bán lẻ, hóa đơn bán hàng, bản kê bán hàng của nơi bán (89 mẫu); 61 mẫu chỉ có bảng kê do cán bộ đi mua tự lập; Có sự không thống nhất trong quá trình mã hóa mẫu; một số mẫu không được mã hóa trước khi yêu cầu thử nghiệm.

Theo thông tin do Vinastas cung cấp, hoạt động khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài, vì vậy, không đảm bảo tính độc lập như quy định tại Điều 28, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận, việc công bố thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm nước mắm của Vinastas có dấu hiệu vi phạm quy định tại Khoản 12 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm: “Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh”.

Do vậy, Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị Chính phủ yêu cầu Vinastas cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung thông tin sai lệch về khảo sát nước mắm gây hoang mang trong dư luận; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo Điều lệ các cá nhân liên quan.

Đồng thời, giao Bộ Nội vụ xác minh, làm rõ tư cách pháp lý của Vinastas trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong quá trình hoạt động của Vinastas; giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm của Vinastas theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục