Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

  • 08/10/2013 13:52
  • 0 bình luận
  • Bá Chiêm
  • In bài
 ANTĐ - 120 học viên là lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể, công ty, quận, huyện, thị xã... vừa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (khóa 2).

Sáng 8-10, tại Sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng khóa 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 là lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, công ty, nhà trường trực thuộc thành phố Hà Nội và 29 quận, huyện, thị xã.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ảnh 1

Trong 19 ngày diễn ra khóa học, 120 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại; những yêu cầu mới về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại; về đối tượng, đối tác và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Trước đó, vào ngày 10-9, khóa 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 2 năm 2013 đã được tổ chức. 105 đồng chí là những cán bộ chủ chốt đã được học tập, nghiên cứu và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Tin cùng chuyên mục