'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow

'Hung thần' Kh-101 tập kích kho tên lửa hành trình Storm Shadow

ANTD.VN - Nga thông báo triển khai một số tên lửa dẫn đường tầm xa, trong đó có "hung thần" Kh-101 nhằm vào tập kích các kho cất trữ tên lửa hành trình Storm Shadow và đạn uranium nghèo trong xung đột Đông Âu.