Tên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội UkraineTên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội Ukraine

Tên lửa Neptune vụt trở thành ngôi sao sáng của quân đội Ukraine

ANTD.VN -  Tên lửa Neptune đang trở thành ngôi sao sáng của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine. Loại vũ khí này đã thể hiện hiệu suất tốt trong thực chiến khi có thể tiêu diệt cả soái hạm, căn cứ quân sự, thậm chí là cả tổ hợp phòng không S-400.