Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bayTiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bay

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga buộc 'thần biển' P-8A Mỹ phải đổi hướng bay

ANTD.VN -  Tiêm kích MiG-31 Nga chặn máy bay trinh sát săn ngầm P-8A biệt danh "thần biển" của Mỹ trên biển Barents, buộc chiếc máy bay này quay đầu và tránh xa biên giới Nga.