Hợp nhất hai Đảng bộ khối Doanh nghiệp và Du lịch Hà Nội để khắc phục chồng chéo

  • 01/09/2016 17:18
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 1-9, Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định hợp nhất hai Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội để tổ chức lại thành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Hợp nhất hai Đảng bộ khối Doanh nghiệp và Du lịch Hà Nội để khắc phục chồng chéo ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội quyết định hợp nhất hai đảng bộ khối Du lịch Hà Nội, Doanh nghiệp Hà Nội thành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội.  Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội gồm 38 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Việt Xô làm Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Tại hội nghị, Thành ủy cũng đã công bố Quyết định nâng cấp Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đảng bộ có 48 tổ chức cơ sở đảng; có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo. Đồng chí Phạm Khắc Tuấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; 21 đồng chí tham gia Ban chấp hành và 7 đồng chí tham gia Ban Thường vụ.

Hợp nhất hai Đảng bộ khối Doanh nghiệp và Du lịch Hà Nội để khắc phục chồng chéo ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thanh Hằng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng quản lý và lĩnh vực hoạt động; phù hợp với quy định của Trung ương; góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp...

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với mô hình tổ chức mới, Đảng bộ khối Doanh nghiệp và Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ hoạt động hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả lãnh đạo chung của Đảng bộ TP.

Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu tổ chức Đảng ở các đơn vị nói trên tích cực phối hợp với các ban Đảng Thành ủy khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ đơn vị sớm hoạt động bình thường, đảm bảo các nhiệm vụ được lãnh đạo TP giao.

Sau khi ổn định tổ chức, căn cứ vào 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy và chức năng, nhiệm vụ mới được giao, Đảng bộ khối Doanh nghiệp và Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cần tổ chức, bổ sung điều chỉnh các chương trình, cụ thể hóa bằng các chuyên đề, đề án, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP. Đồng thời, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; hăng hái thi đua, lao động sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp và Thủ đô...

Tin cùng chuyên mục