Hà Nội hợp nhất 2 đảng bộ doanh nghiệp từ 1-9

  • 31/08/2016 21:12
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1228-QĐ/TU về hợp nhất hai đảng bộ khối Du lịch Hà Nội và Doanh nghiệp Hà Nội thành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/9/2016.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội hợp nhất 2 đảng bộ khối Du lịch Hà Nội, Doanh nghiệp Hà Nội thành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội, gồm 121 tổ chức cơ sở Đảng (69 Đảng bộ; 52 Chi bộ), 8.425 đảng viên.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2016.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí hợp nhất nguyên trạng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, công chức, người lao động của hai đảng bộ khối: Doanh nghiệp và Du lịch Hà Nội để tổ chức lại thành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội; đồng thời, chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có từ 10 đảng viên trở xuống về sinh hoạt tại các quận, huyện, thị ủy nơi doanh nghiệp đóng.

Số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội (mới) gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ đảng ủy gồm 11 đồng chí, trước mắt bố trí 10 đồng chí; Thường trực đảng ủy gồm Bí thư và 2 Phó Bí thư; số lượng cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể gồm (25-27) đồng chí, hợp đồng lao động: (4-6) người, sẽ giảm dần khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đến năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí với việc bố trí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tại Tờ trình số 230a-TTr/BTCTU ngày 16/8/2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Đồng thời nhất trí với phương án bố trí, sử dụng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội tại Tờ trình số 230b- TTT/BTCTU ngày 16/8/2016 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội hợp nhất 2 đảng bộ doanh nghiệp từ 1-9 ảnh 1

Các đại biểu dự Đại hội lần thứ II Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu kiện toàn Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội theo đúng các quy định.

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án điều chỉnh cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội, trình Thường trực thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường phổ biến, quán triệt để các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu rõ sự cần thiết phải hợp nhất hai đảng bộ khối; đề xuất nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và nhân sự các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; chủ trì, phối hợp với các đoàn thể Thành phố tổ chức hợp nhất các tổ chức đoàn thể thuộc khối; điều động, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, người lao động thuộc đảng ủy khối...

Tin cùng chuyên mục