Hội thảo về lễ Hội Gióng

(ANTĐ) - Ngày 20-4, UBND thành phố Hà Nội, Bộ VH-TT&DL và Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại” (trường hợp của Hội Gióng).

Hội thảo về lễ Hội Gióng

(ANTĐ) - Ngày 20-4, UBND thành phố Hà Nội, Bộ VH-TT&DL và Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại” (trường hợp của Hội Gióng).

Hội Gióng ở Sóc Sơn
Hội Gióng ở Sóc Sơn

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 70 nhà nghiên cứu trong nước cùng 24 nhà khoa học đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một hội thảo khoa học để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ lễ Hội Gióng, đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, ngày 31-8-2009, hồ sơ Hội Gióng đã được đệ trình lên UNESCO.

Đây là dịp để có những đối thoại, trao đổi nghiêm túc và cởi mở giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý nhằm khẳng định những mặt tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, cần khắc phục để lễ Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo đủ 5 tiêu chí gồm: phản ánh sự đa dạng văn hóa toàn thế giới; minh chứng cho sự sáng tạo của nhân loại; có kế hoạch bảo tồn; vai trò to lớn trong việc nhận diện, bảo tồn và cuối cùng là phải được kiểm kê theo hướng dẫn của UNESCO.

Quỳnh Vân