Hỗ trợ người lao động học tiếng Hàn, tối đa 4,5 triệu đồng

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có thông báo về chính sách hỗ trợ người lao động tại các huyện nghèo tham gia kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 6 tới. 

Mức hỗ trợ cao nhất đối với người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, dân tộc thiểu số tối đa là 4,5 triệu đồng/khóa học đào tạo tiếng Hàn cơ bản/lao động, còn lại các lao động thuộc đối tượng khác mức hỗ trợ tối đa 2,25 triệu đồng/khóa học.

Trong kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn quốc dành 800 chỉ tiêu ngành nông nghiệp cho người lao động cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn phải hoàn thành tối thiểu chương trình giáo dục bậc tiểu học, đã đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp và có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn trước khi đi. Các địa phương có thể tự tổ chức đào tạo tiếng Hàn hoặc tổng hợp danh sách gửi Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lớp học tại Hà Nội.