Hà Nội xây dựng Thành phố Sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND, ngày 31/5/2023 về thực hiện các sáng kiến gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch là triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện các sáng kiến và cam kết của Hà Nội khi gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô và quốc tế cùng tham gia, hỗ trợ Hà Nội xây dựng thành phố sáng tạo.

Các hoạt động đảm bảo bám sát các nội dung trong hồ sơ ứng cử của thành phố Hà Nội gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, các cam kết và quy định của UNESCO, các nội dung hợp tác, thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực tế tại thành phố Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố lớn trong các nước, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phù hợp để triển khai thực hiện; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tố chức thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2022 tại phố đi bộ Hồ Gươm ảnh 1

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2022 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Nội dung thực hiện các sáng kiến, chương trình của thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO là thực hiện 3 sáng kiến cấp độ địa phương gồm: Kiến tạo Trung tâm Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, xây dựng và hỗ trợ các không gian sáng tạo tại Hà Nội, chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội và 3 sáng kiến cấp độ quốc tế gồm: Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, tổ chức diễn đàn mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở khu vực Đông Nam Á năm 2023, mạng lưới các nhà sáng tạo trẻ.

Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ; chủ động đề xuất giải pháp thu hút nguồn đầu tư từ vốn ngoài ngân sách nhà nước, xã hội hóa, nguồn lực hợp pháp để thực hiện các nội dung được phân công hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.