Giải thưởng lên tới 300 triệu đồng dành cho giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐHQGHN công bố nhận hồ sơ ứng viên giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN đến 30/11/2022. Theo đó giải thưởng sẽ trao cho 10 giảng viên cơ hữu xuất sắc nhất và được tiếp tục xét chọn cho “Giải thưởng IMG - Vì sự nghiệp giáo dục” với mức thưởng 300 triệu đồng.
Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN sẽ được triển khai bình xét và trao giải thưởng vào ngày 10/12 hàng năm

Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN sẽ được triển khai bình xét và trao giải thưởng vào ngày 10/12 hàng năm

Giám đốc ĐHQGHN đã đã ký Quyết định số 3645/QĐ- ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN.

Theo đó, ĐHQGHN sẽ sử dụng Quy chế này làm căn cứ để tổ chức xét chọn các Giải thưởng dành cho nhà giáo nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà giáo đối với hoạt động giáo dục tại ĐHQGHN.

Theo đó, số lượng giải thưởng mỗi năm là 10 suất dành cho giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên cơ hữu xuất sắc nhất.

Quy chế này áp dụng đối với giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên tham gia công tác giảng dạy tại các trường phổ thông, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thành viên, trực thuộc ĐHQGHN, không áp dụng đối với cán bộ thuộc khối hành chính và Ban Giám hiệu hoặc tương đương ở các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Các ứng viên đạt Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm sẽ được tiếp tục xét chọn cho “Giải thưởng IMG - Vì sự nghiệp giáo dục” do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tài trợ. Giải thưởng IMG sẽ lựa chọn và trao tặng 01 giải Nhất (mức thưởng 300 triệu đồng) và 01 giải Nhì (mức thưởng 100 triệu đồng) cho 02 giảng viên xuất sắc nhất của ĐHQGHN.

Các nhà giáo tham gia Giải thưởng cần đáp ứng các điều kiện sau: Hoàn thành nhiệm vụ năm học ở mức tốt theo quy định tương ứng với chức danh nghề nghiệp. Có thành tích trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến uy tín, vị thế của đơn vị, ĐHQGHN nói riêng và đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và con người Việt Nam nói chung;

Đối với các giải thưởng của nhà tài trợ: Đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ (về thâm niên giảng dạy, về lĩnh vực chuyên môn, về đóng góp xã hội… ).

Các quyền lợi khác của giảng viên đạt giải thực hiện theo quy định và các chế độ đãi ngộ do Giám đốc ĐHQGHN quyết định. Các giải thưởng này sẽ được trao vào ngày 09/12/2022 nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống ĐHQGHN.

Để việc tổ chức xét chọn Giải thưởng trên có ý nghĩa thiết thực và phát huy hiệu quả trong việc ghi nhận nỗ lực, cống hiến của giảng viên đối với sự phát triển giáo dục tại ĐHQGHN, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên tham gia công tác giảng dạy tại đơn vị, khuyến khích và hỗ trợ nhà giáo tại đơn vị tham gia Giải thưởng.

Các hạng mục Giải thưởng, quy trình, tiêu chí xét chọn Giải thưởng được quy định cụ thể tại văn bản Quy chế Giải thưởng Nhà giáo ĐHQGHN của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN.

Việc đề cử, ứng cử và các thông tin liên quan tới Giải thưởng được công bố trên website Giải thưởng tại địa chỉ: https://giaithuongnhagiao.vnu.edu.vn.

Các ứng viên ứng cử hoặc cá nhân/đơn vị đề cử lưu ý, ứng viên ứng cử hoặc cá nhân/đơn vị đề cử trên website Giải thưởng theo mẫu phiếu đề cử và ứng cử trước ngày 21/11/2022. Ứng viên nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế Giải thưởng trước ngày 30/11/2022.